Denna webbplats, "Vad kostar lånet?", är skapad med det specifika syftet att erbjuda insikter i de verkliga kostnaderna för ett lån. Den har byggts med hjälp av WordPress och JavaScript för att leverera den bästa användarupplevelsen och de mest noggranna kalkylerna.